Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

six years ago - FLORABOX.GR

It was six years ago, in June 2011 when I participated In the movement of the direct democracy of the squares. Within the various activities, radio, debates, popular assemblies, I must also became something like a war correspondent. This is the report In video from the assault of the police on the movement.

Ήταν πριν από έξι χρόνια, τον Ιούνιο του 2011 όταν συμμετείχα στα κινήματα άμεσης δημοκρατίας των πλατειών. Μέσα στα διάφορες δραστηριότητες, ραδιόφωνο, συζητήσεις, λαϊκές συνελεύσεις, αναγκάστικα να γίνω και κάτι σαν πολεμικός ανταποκριτής. Αυτό είναι το ρεπορτάζ σε βίντεο από την επίθεση των δυνάμεων καταστολής στο κίνημα.

terrorist state analysis - Greece 2011 - (ENG SUBS)
Video - text


The most important of the demands heard at the mass movement at squares from May 25 of 2011 were against the memorandum* of understanding between Greece and Troika (ECB,EU,IMF), the sort term laws of austerity and against the government in total because of violations of the constitution.
The people of the squares also demand the write off of the national dept and direct democracy. The old saying, we the people. 

*What is memorandum?
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Economic_Adjustment_Programme_for_Greece

voice over and ambiance

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Πριν από δέκα χρόνια - Ten years ago

I often think that I have to write about how I started publishing on the net and I never do it. Why? Probably because the story is not over, and probably because I have to finish the work I do before i start up new ones. FLORABOX florabox.gr I aspired to make it a portal mainly for new underground artists.
I have worked a lot on the graphics and the design, totally not knowning what i was doing been totaly without experience. He had the slogan, We are digging our way out and described it as an underground art on the web community. Very soon instead of this, I turned it into a journalistic site. See the site as it was before the change in October 2007.

Συχνά σκέφτομαι ότι πρέπει να γράψω για το πως ξεκίνησα να δημοσιεύω στο νετ και ποτέ δεν το κάνω. Γιατί; Μάλλον γιατί η ιστορία δεν έχει τελειώσει και μάλλον γιατί πρέπει να τελειώνω κάποτε αυτές τις εργασίες που κάνω και όχι να ανοίγω καινούργιες. Το Φλοραμπόξ florabox.gr φιλοδοξούσα να το κάνω πόρταλ κυρίως αντεργράουν καλλιτεχνών. Δούλεψα πολύ στα γραφικά και στον σχεδιασμό, εντελώς άπειρος τότε. Είχε το σύνθημα We are digging our way out και περιγραφόταν ως un underground art on web community. Πολύ σύντομα αντί για αυτό, το μετέτρεψα σε δημοσιογραφικό σάιτ. Δείτε το σάιτ πως ήταν πριν από την μετάλλαξη του τον Οκτώβριο του 2007.
Motivator Damian
http://floraboxgr.blogspot.gr/
florabox.gr